Select Page

Garancija

Haier 5 let garancije

Garancija

 

5-letna garancija velja za klimatske naprave hišne serije Haier dobavljene s strani podjetja MB Frigo d.o.o. kot uvoznika. Hišna serija vključuje naprave, ki se uporabljajo izključno za osebno uporabo, torej se ne uporabljajo v komercialne namene in/ali v poslovnih prostorih.

Uveljavljanje garancije

Pogoj za uveljavljanje redne in razširjene garancije:

  • napravo mora vgraditi usposobljeno podjetje podjetje/ monter / serviser
  • opravljeni morajo biti redni letni servisi, ki jih opravi usposobljeno podjetje / monter / serviser

POSTOPEK ZA PRIJAVO OKVARE V GARANCIJSKI DOBI ALI NAROČILO SERVISA

KORAK 1:

  • Izpolnite Reklamacijski obrazec, ki ga najdete na naši spletni strani (zavihek DOWNLOAD). Izpolnjena morajo biti vsa polja, ki so označena z *.

 KORAK 2:

  • Priložite račun za kupljeno napravo in montažo, v kolikor naprave niste kupili z vključeno montažo.

KORAK 3:

*Po pravilno izpeljanem postopku prijave reklamacije lahko pričakujete, da vas bomo iz našega servisnega oddelka v najkrajšem možnem času kontaktirali in tudi poiskali rešitev.

**V primeru nepopolne ter nepravilne prijave okvare, se postopek reševanje reklamacije ne bo pričel.

 

Obvezni letni servis

V primeru razširjene garancije mora biti naprava vsako leto pregledana tj. opravljen mora biti vzdrževalni pregled, ki ga naroči kupec pred potekom vsakoletne veljavnosti garancije. Vzdrževalni pregled lahko opravi samo usposobljeno podjetje/ monter / serviser. Usposobljen serviser po pregledu naprave potrdi garancijski list, da je bil opravljen periodični letni pregled. Vzdrževalne preglede je potrebno plačati. Ob pregledu je prav tako potrebno plačati stroške dopolnitve s plinom (po potrebi) in drugega potrošnega materiala v primeru, če je potrebna zamenjava

  

Garancija ne zajema: 

  • material uporabljen pri montaži naprave (cevi, spojke, nosilci, itd.)
  • nepravilen priklop naprave na glavno el. napajanje ali kateri drug dovod ali na napajanje z neustrezno napetostjo ali frekvenco
  • poškodbe ali okvare, ki so nastale zaradi nepravilnega ravnanja z napravo, okvare zaradi višje sile (udar strele, neurja, poplave ipd.) in za okvare mehanske narave (lomi plastičnih ali bakelitnih delov proizvoda). Tudi za baterije upravljalnika garancija ne velja
  • zamašene filtre ali umazane filtre, poškodbe cevi uparjalnika ali kondenzatorja, ki vključujejo korozijo cevi zaradi atmosferskih vplivov
  • napačni tip hladilnega sredstva in/ali količina, ki je bila dodana sistemu med namestitvijo